Portugal’s Daniel Pinto & Santurion de Massa Win Medina-Sidonia CDI3* Grand Prix

5 years ago StraightArrow Comments Off on Portugal’s Daniel Pinto & Santurion de Massa Win Medina-Sidonia CDI3* Grand Prix
Daniel Pinto of Portugal and Santurion de Massa. File photo. © Ken Braddick/dressage-news.com

MEDINA-SIDONIA, Spain, Mar. 20, 2017–Daniel Pinto and Santurion de Massa won the CDI3*  Grand Prix Monday in the first Big Tour competition for the Portuguese pair in the more than five months.

Daniel and the 11-year-old Portuguese Sport Horse that competed at the 2015 European Championships scored 70.280 per cent for the win.

Vasco Mira Godinho of Portugal on Bariloche was second on 69.580 per cent and Spain’s Cristina Durán Vicens on Manchego ARB third on 68.300 per cent.

Results:

CDI3* Grand Prix

Pl. Rider/Horse E H C M B Total Prize Money
1 PINTO, Daniel – SANTURION DE MASSA

69.000% (2º) 69.200% (4º) 71.600% (1º) 72.100% (1º) 69.500% (2º) 210.00 70.280% 495,00 €
2 GODINHO, Vasco Mira – BARILOCHE

69.300% (1º) 70.500% (1º) 67.800% (3º) 68.100% (2º) 72.200% (1º) 219.00 69.580% 375,00 €
3 DURÁN VICENS, Cristina – MANCHEGO ARB

68.400% (3º) 70.300% (2º) 67.500% (4º) 67.500% (4º) 67.800% (5º) 211.00 68.300% 300,00 €
4 RAMALHO, Ricardo – DESPINIO

65.400% (9º) 68.100% (6º) 69.300% (2º) 67.500% (4º) 68.600% (3º) 211.50 67.780% 225,00 €
5 CASTILLA RUIZ, Claudio – ICARO MG

66.600% (6º) 68.900% (5º) 67.000% (6º) 67.800% (3º) 66.700% (7º) 208.00 67.400% 105,00 €
6 BELMONTE ROLDAN, Cristóbal – DIAVOLO DE LAUBRY

65.800% (8º) 69.700% (3º) 66.100% (7º) 66.400% (5º) 68.500% (4º) 206.00 67.300%
7 SÁNCHEZ MORENO, Ismael – DOMINANTE SV

67.400% (4º) 67.600% (7º) 66.100% (8º) 65.200% (7º) 65.400% (9º) 202.50 66.340%
8 EXPÓSITO SANTISO, Alfonso – TRIGUEÑA IX

67.100% (5º) 66.300% (9º) 67.200% (5º) 64.600% (10º) 64.800% (10º) 202.00 66.000%
9 NOGUEIRA, Duarte – BEIRAO

64.200% (10º) 66.800% (8º) 63.800% (10º) 65.000% (8º) 66.400% (8º) 203.00 65.240%
10 GARCÍA MENA, José Antonio – BENZI LANDRO

63.400% (11º) 65.000% (11º) 64.600% (9º) 65.700% (6º) 67.200% (6º) 202.50 65.180%
11 REGUERA FLORIDO, Rafael – BRANCO IV

66.300% (7º) 65.900% (10º) 63.200% (11º) 64.900% (9º) 64.800% (11º) 199.50 65.020%
12 IGNACIO ORTEGA, Manuel – LECHINO

61.600% (12º) 63.900% (12º) 62.800% (12º) 63.100% (11º) 59.600% (13º) 189.00 62.200%
13 DYACHENKO, Anna – GULLIVER

60.700% (13º) 63.500% (13º) 62.700% (13º) 57.400% (12º) 60.400% (12º) 185.00 60.940%
14 TORRES, Pedro Valente – AHOTO

52.300% (14º) 60.600% (14º) 61.900% (14º) 55.700% (13º) 56.200% (14º) 176.50 57.340%